Om Byalaget
Sätila Sockens Byalag bildades den 30 oktober 1999, och har enligt sina stadgar som syfte att:

Byalagets syfte är att ta tillvara Sätilas och Sätilabornas intressen. Detta skall ske genom att byalaget arbetar med helheten, framtidsfrågor, utvecklingsfrågor, och för att skapa gemenskap.

Vårt största arbete hitintills är byggandet av bryggan.

Vad byalaget gjort under 2017

Vad byalaget gjort under 2016

Priset ”Sätila Stordåd”
Delas ut till den eller dem som utfört ett stordåd. Med stordåd menas ett arbete, en händelse eller en skapelse som kommit Sätila till stort gagn. Förslag på pristagare lämnas till Byalagets styrelse minst två månader före årsmötet. Det är Byalagets styrelse som tar beslut om vem eller vilka som får priset.

Förutom äran består priset av:

  • Ett vandringspris
  • Ett personligt diplom

Priset delas ut på Byalagets årsmöte eller vid annat passande evenemang.

Styrelsen

Ordförande   Anders Lindh   0705-778277
Vice ordförande   Christer Lundevall   0704-867481
Sekreterare   Carina Olander   0723-610200
Kassör   Charlotta Olsson   0735-454275
Ledamot   Rolf Eriksson   0702-123 887 
Ledamot   Patrik Turebo   0708-248016
Ledamot   Lage Gunnarsson   0706-331593
Ledamot  

Hans-Erik Gustafsson

   
Ledamot   Jan Bengtsson    
         
Bokföringskonsult   Jens Gustafsson   0301-42442