Sätila Fiber

Sätila Fiber Ekonomisk Förening har startats för att undersöka möjligheten till och driva etablering av fiberkommunikation i Sätila med omnejd.

www.sätilafiber.se

 

Varför behöver vi ett fiberprojekt?

dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur, såsom vägar och elnät. Utan tillförlitlig tillgång till digitala kommunikationssystem blir små orter mindre attraktiva för dem som söker ny bostad eller ska etablera företag. En fiberanslutning ger en framtids- och driftsäker lösning med ”obegränsad” kapacitet. För att säkra Sätilas och omnejdens möjlighet till utveckling och tillväxt vill vi i Sätila Fiber Ekonomisk Förening ta klivet in i framtiden och ge alla oss landsbygdsbor samma möjligheter som de som bor i städerna.

 

Nya tjänster till Sätila

Vi vet inte vad morgondagen kommer föra med sig. Det enda vi kan vara säkra på är att nya tjänster, som kräver snabb och tillförlitlig kommunikation, utvecklas hela tiden. Arbete hemifrån, utbildning på distans, film-, musik- och TV-tjänster, videokonferenser, larm- och säkerhetslösningar i bostaden samt medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel på vad som redan använder digitala kommunikationsvägar. Med ett eget fibernät, som kan nå alla fastigheter både i och utanför tätorten, skapar vi förutsättningar för en levande landsbygd som kan hävda sig mot de större tätorterna – även i framtiden.

För att gå i mål med detta projekt, så behöver vi din hjälp. Bli medlem idag!

 

Att bli medlem

Instruktioner för att bli medlem finns på hemsidan www.sätilafiber.se