Sätila Hembygdsförening

Årligen anordnas ett tjugotal arrangemang samt flera studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Föreningen har gjort en stor utveckling från 1974 då vi hade cirka 60 medlemmar och 2010 hade detta antal ökat till cirka 700 medlemmar.

Föreningens ändamål är att slå vakt om bygdens kulturarv och natur. Verksamhetsområdet är Sätila socken, och  lämpligt angränsande områden. Föreningen bevakar de naturvårdande intressena genom en vald naturvårdssektion. I övrigt vill vi tillvarata hembygds- och naturvårdsintressena bland annat genom att;

medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen.

  • Oersättliga naturtillgångar ej skövlas.
  • Verka för bevarande av en god miljö.
  • Anordna studiecirklar, kurser, utflykter och andra verksamheter som kan öka kunskapen om bygden och dess historia.
  • Samarbeta med andra föreningar vilka gagnar föreningens intresse.

Mer info hittar ni på vår hemsida: www.satilahembygd.se