S Kommunikation

Internkommunikation

Kommunikation löser inte alla problem. Men det är ett effektivt verktyg för att nå framgång. Speciellt när det gäller den interna kommunikationen till medarbetarna.

De företag och organisationer som är framgångsrika i att kommunicera internt tenderar att ha bättre affärsresultat än de som inte är lika framgångsrika. Nyckeln heter engagemang bland medarbetarna och ett verktyg för att nå dit är just kommunikation.

Jag kan hjälpa er att göra en nulägesanalys av kommunikationen. Genom detta får vi fram faktorer som påverkar engagemanget och viljan hos medarbetarna att bidra till att driva utvecklingen framåt. Detta gör det möjligt att se vilka insatser som gör störst nytta.

Copy
Kommunikation handlar inte om att nå ut – utan om att nå in. För att lyckas få den effekt som du vill krävs i grunden tre delar – ett mål, konkreta budskap och mottagaren i fokus.

Mina uppdrag inom text handlar om det mesta – från texter för en säljbroschyr till en artikel i Dagens Industri.

Ibland får jag i uppgift att fräscha till befintliga texter på en hemsida, för att anpassa den bättre till övrig kommunikation från företaget. Inga uppdrag är för stora eller för små.

Utbildning & stöd
Har ni behov av att får mer kunskap själva inom kommunikationsområdet? Eller kanske är det så att tiden inte räcker till utan det behövs mer resurser på plats?

Utbildningar i projektkommunikation, seminarier om kommunikativt ledarskarp eller projekledning inom intern kommunikation är uppdrag som jag nylligen genomfört.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här: www.skommunikation.se