Henkon

Henkon projektledning bildades för att leda projekt och utbilda i projektledning samt stödja i förändringsarbete. Utför även ledningsuppdrag.

Vi använder oss enbart av certifierad personal och vid en jämförelse kommer du finna att våra priser är mycket konkurrenskraftiga.

Vi stödjer alla sorters företag med projektledning av stora eller små projekt.

Vi leder projekt från idé till avslut.

Vi är stöd till projektledare som driver befintliga projekt.

Vi utbildar blivande eller nya projektledare samt ledning i projektledning.

Henkon erbjuder även
– stöd i förändringsarbeten.
– kortare eller längre ledningsuppdrag

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här: www.henkon.se