Nyheter

Foto: Rune Davidsson

Hasse Ferm får priset ”Sätila Stordåd” för år 2015

Categories: Okategoriserad

Under lördagens första torghandel delades priset ”Sätila Stordåd” för år 2015 ut.
Pristagaren i år var Hasse Ferm för hans insatser för Sätila Bygdegård och dess aktiviteter.
Nomineringstexten löd:

”Genom sitt oförtröttliga arbete, yttersta noggrannhet och stora engagemang har Hasse Ferm, som ordförande för Sätila Bygdegårdsförening, utvecklat Sätila Bygdegård och gjort den till ett kulturcentrum för alla åldrar.

Verksamheten har under ledning av Hasse Ferms snart tioåriga ordförandeskap bl. a. utnämnts av Bygdegårdarnas Riksförbund till ” Årets Bygdegård 2011” i Sjuhäradsdistriktet.

Hasse Ferms egenskaper har stor betydelse för en fortsatt god kulturinsats i vårt samhälle.”

Det är Sätila Sockens Byalag som står bakom priset och ges årligen till någon eller några som gjort något av stor betydelse för Sätila.

Det är i år den sjunde gången som priset delas ut.

Alla är välkomna att skicka in nomineringar till detta pris och i år har antalet nomineringar varit fler än någonsin. Det är byalagets styrelse som väljer vem som får priset.

Antalet och variationen på alla de nomineringar som kommer in visar på hur många det är i Sätila som har ett stort engagemang och vars arbete på olika sätt gagnar Sätila som samhälle.
Foto taget av Rune Davidsson

 

 

Author: Anders