Nyheter

Hur trygg känner du dig i Mark?

Categories: Okategoriserad

I samarbete med polisen jobbar Marks kommun för din trygghet. För att kunna utvärdera och utveckla deras arbete behöver de veta hur du har det i din vardag i Marks kommun. De hoppas att du som bor, jobbar eller spenderar din fritid i kommunen vill ta dig tid att svara på en enkät. Det tar bara några minuter och du svarar helt anonymt.

 

– För polisen och kommunens del är detta ett utmärkt tillfälle att få ta del av hur medborgarna upplever tryggheten i Mark. Det hjälper oss framför allt i arbetet med att lägga fokus på rätt åtgärder utifrån den problematik som medborgarna själva lyfter, säger Rickard Silva, trygghetssamordnare i Marks kommun.

 

Klicka här för att komma till enkäten!

 

Vad ska trygghetsenkäten leda till?

 

Utifrån den lokala lägesbilden tar polisen och kommunen fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften.

Svara gärna senast den 2 december. Tack för att du medverkar!

 

 

Med vänliga hälsningar,

Näringslivskontoret

Author: Byalaget Sätila Socken