Nyheter

Kommunen har aktuella planer för Smälteryd

Categories: Okategoriserad

Marks kommun inbjuder intresserade byggare till en tävling att lämna in förslag till bra bebyggelse av Smälteryd-området enligt en kravlista som Marks kommun har ställt samman. Inom området bedöms att ca 200 bostäder ska byggas. Det är indelat i 4 tilldelningsområden och en anbudsgivare kan lämna in anbud på ett eller flera tilldelningsområden.  Kommunen kommer att teckna markanvisningsavtal med den eller de byggaktörer som bedöms ha den bästa lösningen för respektive delområde. Vinnarna får delta med förslag och synpunkter i kommunens detaljplaneläggning av området och tilldelas efter avslutad detaljplaneläggning ett eller flera delområden för utveckling av området i enlighet med tävlingsbidragets intentioner.

Tidsplan:

  • 2019-11-12 Tävlingen startar
  • 2019-11-26 Visning av tävlingsområdet
  • 2019-12-02 Visning av tävlingsområdet
  • 2020-02-18 Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag
  • 2020-mars/apr,  Vinnare utses
  • 2020 juni,  Markanvisningsavtal tecknas
  • 2021 okt,  Planarbete påbörjas
  • 2021 nov,  Beslut om antagande av plan
  • 2022 Detaljplanen vinner laga kraft – Infrastruktur byggs och byggnation inom kvartersmark påbörjas

 

Detaljerad information finns på kommunens hemsida: https://www.mark.se/bygga-och-bo/tomter-och-bostader/smalteryd/

Author: Byalaget Sätila Socken