Nyheter

Kommunen söker hemestertips

Categories: Okategoriserad

Vi letar efter kommersiella besöksmål i Marks kommun. I ett treårigt projekt ska alla kommuner tillsammans arbeta med och möjliggöra begreppet ”Hemester” i Boråsregionen. ”Hemester” innebär att man väljer att semestra på hemmaplan. Ambitionen är att boende i Boråsregionen väljer att uppleva besöksmål i närområdet för att det är tidseffektivt, billigare men framför allt ett hållbart alternativ för den som är sugen på att få nya intryck och nya upplevelser i Boråsregionen. 

Genom främst kollektivtrafik vill vi öka antalet besökare på befintliga besöksmål och få Boråsregionens invånare att upptäcka sin egen omgivning. Syftet är att öka besöksantalen i Boråsregionen. En inventering av besöksmål kommer att genomföras under våren 2020, utifrån en uppsättning kriterier. Därefter kommer ett koncept som lockar och engagerar de boende i Boråsregionen att tas fram. 

Destination Boråsregionen är ett projekt inom ramarna för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Nätverket består av de besöksnäringsansvariga i respektive kommun i Sjuhärad. Medlemskommunerna ska tillsammans utveckla förutsättningarna för en bra samarbetsstruktur i Boråsregionen inom området besöksnäring.
 
Marks kommun efterfrågar kommersiella besöksmål i Marks kommun
Kontakta näringslivskontoret om du har frågor eller vill anmäla besöksmål i kommunen

 

Author: Byalaget Sätila Socken