Nyheter

Markbladet uppmärksammade vår satsning Vision Sätila 2050

Categories: Okategoriserad

Och det gjorde även Leader Sjuhärad som beviljade vår ansökan om finansiellt stöd
för att undersöka hur en Digital samverkans-Plattform kan designas och utvecklas.

Nu startar arbetet med att hitta någon person som är bra på digitala plattformar, kan stötta oss så att all den funktionalitet vi önskar ska gå att skapa på plattformen. FINNS DU I SÄTILA?

Vi vill ju både föra det demokratiska samtalet om vår framtid: Vision Sätila men även när vi väl beslutat vilka initiativ vi ska ta, kunna driva de projekten på den digitala plattformen så att alla är uppdaterade och har en plats att berätta vad de vill och kan bidra med.

Dessutom ska plattformen vara vårt eget ”Facebook” där vi hittar varandra kring de små projekten, såsom Hjälp mig klippa häcken, Läxläsning, Söker 2 liter färg med nummer NCS S 0502-Y nån som har? osv

Nu drar vi igång på allvar

Vänliga och vårliga hälsningar
Visionsgruppen gm. Thomas Hagbard

Author: Byalaget Sätila Socken