Nyheter

Möte med föreningarna i Sätila

Categories: Okategoriserad

Möte med föreningarna i Sätila

Den 18 april bjuder Byalaget in övriga aktiva och ideella föreningar till ett
informations-inspirations & samverkansmöte på Lygnevi stranden.

Det är Visionsgruppen som vill informera om tankarna med deras arbete
och viktigast av allt, samla alla goda krafter på orten inför framtiden.

Det finns ett utkast; Vision Sätila 2050 som är tänkt som initialt arbetsdokument
(går att ladda ner här från siten) att utgå från vad gäller arbetsformer, ambition och aktivitetsplaner.

Är du aktiv i någon förening kan du läsa inbjudan här, och dela med dina kollegor

Väl mött den 18 april på Lygnevi
Visionsgruppen/Thomas Hagbard

Author: Byalaget Sätila Socken