Nuvarande styrelse

På årsmötet 2019 valdes följande styrelse

Sammank.   Lena Vennström   lena.vennstrom@gmail.com
Kassör   Mats Karlsson   mats.dukared@gmail.com
Ledamot   Katarina Fridman   atarina.u.b.fridman@gmail.com
Ledamot   Jan Bengtsson   jbeson@live.se
Ledamot   Lars Thomsen   larsathomsen57@gmail.com
Ledamot   Lena-Marie Andersson   lena.marie(a)live.se
Ledamot   Emma Bengtsson   ebengtssson@live.se