Nyheter

Sätila Byalags visionsgrupp

Categories: Okategoriserad

Det har startats en Visiongrupp i Sätila för att ta reda på vad Sätilaborna vill med sin ort på lite längre sikt. Vi vill skapa en Samverkansplattform för att ta reda på detta och inspirera alla att medverka, på det sätt de själva önskar, till att skapa det Sätila vi gemensamt enats om.

Det gäller både konkreta projekt och initiativ men även mjuka frågor som vårt förhållningssätt gentemot varandra. Inte minst vill vi ge den yngre generationen en röst men även att hitta former för att få olika generationer att samverka. Sätila växer och hur säkerställer vi att de nya tas emot på ett varmt och välkomnande sätt?

Vi hoppas att Visionsarbetet är något som samtliga föreningar ska medverka i, oberoende var ens eget specifika fokus ligger. Öppenhet och Samverkan i Demokratisk process för ett hållbart Sätila.

Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens Sätila.
Hör av dig till Thomas Hagbard 0708-499410, hagbard@realize.se eller
Lena Vennström 0734-637533, lena.vennstrom@gmail.com

En vision måste byggas underifrån, den måste vara förankrad
hos så många som möjligt för att bli konkret

Vi har planerat följande aktiviteter för att starta upp arbetet.

  • Undersöka hur en digital samverkansplattform kan se ut, som komplement till fysiska möten
  • Möte med samtliga föreningar i Sätila för att informera/koordinera (preliminärt söndagen 18 april på Lygnevi)
  • Inventera tankar, idéer och förslag från Sätilaborna kring framtida initiativ
  • Inventera vilka resurser Sätilaborna vill bidra med, kunskap, utrustning, tid och engagemang för genomförande av beslutade projekt

Det finns säkert massor av ”dagens problem” som behöver tas tag i och åtgärdas. Men vi behöver även lyfta blicken och se längre in i framtiden. Vad ska vara utmärkande för Sätila om 5,10,20 år, och hur tar vi oss dit.?

Alla är välkomna med sina bidrag. Visionsarbetet ska präglas av öppenhet och samverkan i en demokratisk process. Inte minst vill vi nå den yngre generationen, det är ju de som har mest nytta av framtiden 😊

Maila ditt intresse att medverka till någon av oss ovan.

Vill du läsa mer om våra preliminära tankar kan du ladda ner en pdf Presentation-visionen-v1

Author: Byalaget Sätila Socken