Nyheter

”Sätila stordåd” för år 2018.

Categories: Okategoriserad

Rolf Eriksson fick lördag den 11 maj motta utmärkelsen ”Sätila Stordåd” år 2018. Överlämnandet av diplom och vandringspris gjordes av sammankallande för Sätilas Byalag, Hans Erik Gustavsson, vid en ceremoni på årets första torgdag i Sätila den 11 maj.

Rolf har under lång tid verkat i flera olika föreningar samtidigt som han också yrkesmässigt länge har varit verksam i Sätila – allt med Sätila i fokus för en positiv utveckling av samhället och föreningslivet. Hans gärning sammanfattades i texten på diplomet som löd:

Rolf har:
* verkat inom Sätila Sportklubb som styrelseledamot och som ledare/tränare för både pojkar, flickor och damer
* genom sitt arbete i 40 år i Sparbanken i Sätila påverkat ortens utveckling till vad Sätila är idag

Rolf är:
* verksam i Sätila Byalags styrelse som en mycket drivande kraft
* värd i Hälsohuset och bidrar till att verksamheten har blivit en samlingspunkt för både ”kropp och själ”
* initiativtagare till torghandelsdagarna i Sätila centrum, vilka blivit en tradition av den art som upplevs som en sammanhållande faktor för Sätilaborna. Att leda och samordna denna verksamhet är fortfarande Rolfs skötebarn.

Inom ett brett spektrum av områden har Rolfs insatser spelat, och fortsätter att spela en betydande roll för ortens positiva utveckling.

Priset delas årligen ut till någon eller några som gjort något särskilt bra för Sätila. I år är det tionde gången som priset delas ut. Alla kan nominera personer till priset. Det är Sätilas byalags styrelse som slutligen bestämmer vem som ska få priset.

(foto: Anette Gullbrandsson)

Author: Byalaget Sätila Socken