Sätila Byalag

Om Byalaget
Sätila Sockens Byalag bildades den 30 oktober 1999, och har enligt sina stadgar som syfte att:

Byalagets syfte är att ta tillvara Sätilas och Sätilabornas intressen. Detta skall ske genom att byalaget arbetar med helheten, framtidsfrågor, utvecklingsfrågor, och för att skapa gemenskap. Här kan du läsa stadgarna för Sätila byalag.

Vårt största arbete hitintills är byggandet av bryggan.

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Vad byalaget gjort under 2017

Vad byalaget gjort under 2016

Priset ”Sätila Stordåd”
Delas ut till den eller dem som utfört ett stordåd. Med stordåd menas ett arbete, en händelse eller en skapelse som kommit Sätila till stort gagn. Förslag på pristagare lämnas till Byalagets styrelse minst två månader före årsmötet. Det är Byalagets styrelse som tar beslut om vem eller vilka som får priset.

Förutom äran består priset av:

  • Ett vandringspris
  • Ett personligt diplom

Priset delas ut på Byalagets årsmöte eller vid annat passande evenemang.