Sätila Stordåd

Priset ”Sätila Stordåd” delas ut till den eller dem som utfört ett stordåd. Med stordåd menas ett arbete, en händelse eller en skapelse som kommit Sätila till stort gagn.
Förslag på pristagare lämnas till Byalagets styrelse. Alla är välkomna att nominera.
Det är Byalagets styrelse som tar beslut om vem eller vilka som får priset. Priset delas ut på årets första torgdag.
Förutom äran består priset av ett diplom och ett vandringspris.

Tidigare pristagare har varit:
Arbetsgruppen bryggan (2009)
Gunnar Hansson (2010)
Eldsjälar i Sätila basket (2011)
Sätila Röda Korskrets sy-damer (2012)
Eldsjälar verksamma i Sätila sportklubb (2013)
Lars-Åke Åkesson och Göran Åkesson (2014)
Hasse Ferm (2015)
Lennart Brunander (2016)
Gill Lagerström Gustavsson (2017)
Rolf Eriksson (2018)
Lage Gunnarsson (2019)

Nomineringar kan skickas till e-post: satilabyalag@gmail.com