Upprustning av bryggan, Sätila sand

Var med och bevara Bryggan vid Sätila Sand,

Bryggan vid Sätila Sand ägs och förvaltas av Byalaget. Byalaget har inga intäkter kopplade till Bryggan utan är helt beroende av bidrag och gåvor för att kunna hantera kostnaderna för bryggans underhåll.
Vill du vara med och stödja bryggan så kan du göra det genom att swisha till 123 587 664.

Gåvor om 500 eller därutöver berättigar till en plakett som monteras på synlig plats nere vid bryggan. Byalaget garanterar inte plats eller livslängd på plaketterna men det är vår avsikt att bevara dem så länge det är praktiskt möjligt.

Gåvor under 500 kr ger ett omnämnande i Byalagets årsberättelse och på hemsidan under ett år. Vill du vara en anonym givare så går det givetvis bra och då behöver du inte göra något ytterligare efter din betalning. Vill du ha en plakett eller ett omnämnande så ber vi dig skicka ett mail till satilabyalag@gmail.com i samband med din betalning där du godkänner att vi publicerar ditt namn och anger vilken text som plaketten ska innehålla. Förutom Namn/Ort kan vi hantera enklare minnestexter t ex Bröllop 01-01-01, istället för Ortsnamn.

Byalaget kommer inte att använda dina uppgifter till något annat än det som anges ovan.

Är du företagare och önskar vara med och stödja bryggan i större omfattning så kontakta gärna byalaget direkt för en överenskommelse.

—————————————

Hösten 2020

2019 besiktigades bryggan och då upptäcktes det att en del ställen på bryggan var i dåligt skick. Arbetet börjades under sommaren/hösten 2019 och vi hann renovera en del av bryggan. Under våren 2020 så sökte vi pengar av kommunen för att kunna fortsätta renovera bryggan men på grund av rådande omständigheter så står arbetet stilla just nu. Vi har därför valt att pausa köp av brädor tills renoveringen kommer igång igen och de som köpte brädor de senaste åren fått upp sina.

 

Under vinter 2020/2021 kommer några sektioner att renoveras och under 2021 kommer alla namnskyltar att komma upp.