Upprustning av bryggan, Sätila sand

Många brädor har blivit dåliga!
bryggan

Många brädor har blivit dåliga, de ingraverade namnen har försvunnit och åtgärder krävs nu för att få tillbaka bryggan i gott skick.

Vi behöver därför ditt ekonomiska stöd – köp ditt namn på bryggan i form av en namnskylt i metall.

Vi är helt beroende av bidrag från er alla som månar om vår brygga. Bryggan ägs och drivs helt ideellt av Sätila Sockens Byalag.

En ny bräda med metallplatta kan vara den perfekta jul- eller födelsedagspresenten. Vid köp får du ett värdebevis som du kan ge bort.

Brädor på bryggan kommer successivt att bytas ut

plankor

Brädor på bryggan kommer successivt att bytas ut mot nya brädor, behandlade för att klara sig bättre i denna miljö. De namn som idag är infrästa på befintliga brädor kommer att ersättas av en namnskylt på de nya  brädorna.

Hur gör man för att stödja arbetet?

  1. Till Byalagets bryggkonto, bankgironr: 5430-8754 eller Swish-konto, 123 580 76 64 betalar du in beloppet
    Om du redan har ditt namn ingraverat på en bräda kostar förnyelsen 250:-.
    Om du inte tidigare har ditt namn på bryggan kostar det 500:-.
    I meddelande fältet sätter du ditt namn och telefonnummer alternativt e-post adress.
  2. Sedan skickar du ett mail till satilasockenbyalag@gmail.com där du anger vad som ska stå på skylten.

Sätila Sockens Byalag

Ordförande Anders Lindh
0705-77 82 77

satilasockenbyalag@gmail.com