Årsmöte OK Räven

  • 18:30
Välkomna på årsmöte i OK Räven, måndagen 29:e februari 2016, kl. 18.30 i Lyan.

Vi börjar med prisutdelning för goda insatser under 2015, och därefter följer punkterna på bifogad föredragningslista.
Efter förhandlingarna finns goda möjligheter att dryfta ytterligare frågor under trevlig samvaro.

Hjärtligt välkomna,
Styrelsen