Årsmöte Sätila Fiber

  • 11:00

Årsmöte Sätila Fiber
Datum och Plats:
22 April kl. 11 på Lygnevi

Skriftlig kallelse skickas ut enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan mötet.
Kallelse och dagordning finns att ladda hem på Sätila fibers hemsida.

Efter mötet kommer Net At Once att närvara för att svara på frågor.

Välkomna!