Årsmöte Sätila Fiber

  • 11:00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till Ordinarie föreningsstämma den 24 april 2016 kl. 11:00 på Lygnevi.

  • Stadgeenliga ärenden

Årsredovisning för 2015 kommer före mötet att finnas på, www.sätilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till ordförande, nordling.linus@gmail.com
Föredragningslista på nästa sida.

  • Kom i god tid för avprickning i röstlängden
  • Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.