Årsmöte Sätila Sockens Byalag

  • 18:00

Välkomna till Sätila Sockens Byalags årsmöte
i gamla sticksalen, Björlandavägen 11 kl 18.00