Årsmöte Sätila Sockens Byalag

  • 18:30
  • Björlandavägen 1 511 69 Sätila

Alla Sätilabor välkomma till Sätila Sockens Byalags årsmöte! Vi träffas i Lundagården, måndagen den 26 februari klockan 18.30. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterar styrelsen förslag på stadgeändringar och namnbyte till Sätila Byalag.