Filmvisning i Sätila bygdegård

  • 16:00

Filmerna ”Kärngummor och krutgubbar” och ”Glada Original” visas

Vadsbofilm är tillbaka för att visa ytterligare några filmer från förr. Under närmare 40 år sysslade Bertil Svensson, Mariestad, att filma intressanta personer och deras liv. Genom idogt filmande har han bevarat en bygdekultur. Han avled 1984 med hans dotter och svärson för arvet vidare genom att förevisa hans efterlämnade kulturskatter. Vi får träffa Elin som använder korna som dragdjur, Sveriges enda kvinnliga kolare, Ewert Taubes Maj på Malö, Huldas Karin och många många fler. Vid tidigare visningar av gamla filmer har bygdegården blivit välbesatt.
Entré 120:- inkl. kaffe och fralla

Sätila bygdegårdsförening