Friluftsgudstjänst

  • 18:00

Friluftsgudstjänst på Furunäs.

 K.h. Ann-Sofie Fång håller gudstjänst under bar himmel på Furunäs.  Ta med sittunderlägg och fikakorg.