Hembygd – möten med människor och natur

  • 16:00
  • Sätila Bygdegård
  • 0301-42116

Vårgårdafotografen Tore Hagman kåserar till sina bilder om människor han mött, om förändring i skogen och i odlingslandskapet under ett kvarts sekel. Genom sina bilder får vi blicka både bakåt och framåt. Hagman har varit yrkesverksam som fotograf med inriktning på natur sedan början av 1980-talet och förknippas i första hand med miljö- och landskapsbilder och mest känd för sin skildring av småbrukarbygden. 
Ett arrangemang i samarbete med Sätila Hembygdsförening.
Entré 120:- inkl kaffe och fralla
Sätila bygdegårdsförening