Musik i Bygdegården med durspel och dragspel

  • 16:00

Söndagen den 22 januari kl 16.00

”En resa i dragspelets värld” med Dragspelsvirtuosen Lars Karlsson Fjärås.

En berättelse om dragspelets historia samt spridning runt om i världen. Vi får lyssna till musik från olika världsdelar och om kulturer där dragspelet har en given plats och kulturer där dragspel är mer ovanligt. Musik på durspel och dragspel.

Entré 140:- inkl kaffe och fralla. Medlemmar 120:-

Välkomna!

Sätila Bygdegårdsförening