Sätila Trail-terränglopp

  • 01:00

Lördagen den 11 november arrangeras Sätila Trail, terränglopp på mellan 5 och 120km. 

00:00 Nummerlappsutdelning/incheckning (GPS) 120 km
01:00 Start 120 km
05:00 Nummerlappsutdelning/incheckning (GPS) 80 km
06:00 Start 80 km
09:00 Nummerlappsutdelning/incheckning 5, 10, 21 & 42 km
10:00 Start 42 km
13:00 Start 21 km
13:30 Första målgång
14:00 Start 10 km
14:30 Nummerlappsutdelning stänger
15:00 Start 5 km
16:00 PRISUTDELNING
00:00 Målet stänger

Mer info finns att läsa på http://www.satilatrail.se/