Sätila Trail- löpartävling i Sätila

  • 14:00
  • +46-707-498559

EN LÖPARRESA GENOM 120 ÅR

Sätila Trail – Ett nytt lopp i historiens spår, spring förbi helande djupblå sjöar i Nordhallands inland och över trollens Texelberg. Genom Äskhults gamla kulturbygder, över vattenfall, bräckor och svindlande branter. På stigar, skogsvägar och grusvägar – med start och mål på Lygnerns strand i Sätila.

Loppet arrangeras för att uppmärksamma Sätila of Sweden 120 års jubileum och för att hylla bygden som sedan slutet på 1800-talet varit en lika stor del av företaget som dess mössor.

Aktiviteter på Lygnevi i samband med målgång 14.00-18.00

Mer information finns på http://www.satilatrail.se/