Start Orientering Fortsättningsgrupp

  • 18:00

Den 23/8 kl 18.00 startar träning för fortsättningsgruppen barn 9-16 år. Träningen  pågår 6 tisdagar. Samling vid OK Rävens klubbstuga