Start Skogsfys Gå/Komigång-grupp

  • 18:30
Skogsfys startar vecka 15 och pågår t o m vecka 18. 
Gå/Komigång-gruppen måndagar kl 18.30-19.40
Mer information om träningen finns på www.skogsfys.se