Test av Strömmarundan

  • 18:30

Tisdag 25/4 skall Ledbrytarna testa Strömmarundan (ca 5 km).
Utgår från elljusbanestugan kl 18.30. Kan vara blött. Medtag fika och sittunderlägg.
Alla välkomna att följa med!