Nyheter

Undersökning om pendelparkering i Sätila

Categories: Okategoriserad

Vi har från flera Sätilabor hört önskemål om fler parkeringsplatser i centrum, speciellt pendelparkering.

Sätila Sockens Byalag är i vissa frågor en remissinstans hos Marks kommun och kan därmed vara med och eventuellt påverka t.ex. hur detaljplaner utformas. Det skulle underlätta för oss, i kommunikationen med kommunens samhällsplanerare, om vi visste hur stort behovet av pendelparkering är. Därför genomför vi nu en enkel undersökning. Kryssa för de dagar i en normal vecka som du skulle nytta en pendelparkering i Sätila centrum. Det skulle kunna gälla både pendling med kollektivtrafik eller samåkning i bil.

För att få så stor tillförlitlighet som möjligt i svaren är det mycket viktigt att endast ni som skulle använda en pendelparkering svarar. Vi ber er att fylla i namn, var ni bor och telefonnummer. Detta gör att tillförlitligheten på svaren blir större och dessutom kan vi kontakta er vid behov och ställa ytterligare frågor. Undersökningen är sluten vilket innebär att svaren inte kommer synas för fler än den grupp som kommer jobba med detta.

Vi använder oss av ett verktyg som heter Doodle för att göra undersökningen. Undersökningen pågår t.o.m. 25/2!

Gå till undersökningen.

Author: Patrik Turebo