Nyheter

Värdefulla synpunkter från Sätilaborna

Categories: Okategoriserad

På torghandeln den 14 september tog flera besökare chansen att prata med representanter för Byalagets styrelse. Man frågade om Byalagets verksamhet och kom med värdefulla synpunkter. Vad Byalaget gjort och gör finns beskrivet på hemsidan här

 

Några exempel på områden som besökare hade som önskemål för Byalaget att dessutom titta närmare på:

 

  • allmän städning i och runt samhället
  • anslagstavlan vid parkeringen bredvid banken (hur den används, regler för information etc.)
  • trafiköversyn

 

Byalagets syfte är ju att ta tillvara Sätilas och Sätilabornas intressen. Kontakter mellan Sätilabor och Byalagets representanter är därför mycket värdefulla. Man når oss bland annat via kontaktuppgifterna på Byalagets hemsida här

 

Så tack för visat intresse på torghandelsdagen och så ser vi fram emot kommande engagemang och synpunkter.

 

Sätila Byalags styrelse 

Author: Byalaget Sätila Socken