Nedan frågorna och rätta svaren för Byalagsquizet;

Karta över distrikt i Marks Kommun

Fråga 1 – Alla som bor i Sätila ”distrikt” är automatiskt medlemmar i byalaget, ungefär hur många personer rör det sig om?

Svar: I Sätila distrikt bodde per 31 december 2020 4.043 personer.

40% svarade rätt på denna frågan

Sätila Kyrka

Fråga 2: Innan kyrkan i Sätila byggdes fanns Disa klostret på samma plats. Ungefär när tror man det klostret etablerades?

Svar: 1200-talet läs gärna historiebeskrivningen ”Från istid till nutid

44% visste svaret på den frågan

Fråga 3: När upphörde Sätila vara egen kommun och uppgick i Marks Kommun?

Svar: 1970 , 62% hade rätt svar här

Fråga 4: En stor del av området kring Sätila Sand ägs av en samfällighet, ungefär hur många Fastighetsägare i Sätila har andel i samfälligheten?

Svar: Ca 180 fastighetsägare, sk stamfastigheter, har andel i Samfälligheten.

Knappt 20% visste svaret på den frågan.

Fråga 5: Den långa träbryggan nere vid Sätila Sand ägs och förvaltas av Byalaget, när invigdes etapp 1 av den nuvarande bryggan?

Svar: 2003

Nästan 70% av alla som svarade visste detta.

När Sätilaborna själva får välja vad som är viktigt för att trivas i Sätila