<>

Sätila en tidig morgon

Det finns inget som går upp mot storslagen natur, en löprunda i morgondisen, eller roddtur på stilla sjö.

Upplev Sätila

Våren i Sätila är underbar

Våren är fantastisk i Sätila. Föreningslivet blomstrar likt all grönska som slår ut.

Kolla in evenemangen

Hjärtat i Marks kommun

Det är svårt att tala om Sätila utan att nämna de vackra omgivningarna och den fantastiska naturen.

Ta del av det som händer

Senaste nyheterna

VI SÖKER TEKNISKT STÖD

Visionsgruppen, en del av Byalaget, är i färd med att bestämma hur en Digital Samverkansplattform kan designas. Vilken teknisk plattform passar vårt behov, hur ska strukturen se ut, hur enkelt är den att administrerade, vilka är kostnaderna för driften, hur bör arbetsflödet på plattformen se ut etcetera? Vi tror att den kompetensen finns i Sätila…

Markbladet uppmärksammade vår satsning Vision Sätila 2050

Och det gjorde även Leader Sjuhärad som beviljade vår ansökan om finansiellt stöd för att undersöka hur en Digital samverkans-Plattform kan designas och utvecklas. Nu startar arbetet med att hitta någon person som är bra på digitala plattformar, kan stötta oss så att all den funktionalitet vi önskar ska gå att skapa på plattformen. FINNS…

Möte med föreningarna i Sätila

Möte med föreningarna i Sätila Den 18 april bjuder Byalaget in övriga aktiva och ideella föreningar till ettinformations-inspirations & samverkansmöte på Lygnevi stranden. Det är Visionsgruppen som vill informera om tankarna med deras arbeteoch viktigast av allt, samla alla goda krafter på orten inför framtiden. Det finns ett utkast; Vision Sätila 2050 som är tänkt…

Sätila Byalags visionsgrupp

Det har startats en Visiongrupp i Sätila för att ta reda på vad Sätilaborna vill med sin ort på lite längre sikt. Vi vill skapa en Samverkansplattform för att ta reda på detta och inspirera alla att medverka, på det sätt de själva önskar, till att skapa det Sätila vi gemensamt enats om. Det gäller…

Torghandel I Sätila 2021

Som vi längtar! Vår förhoppning är att kunna starta Torghandeln igen i augusti! Arbetsgruppen har träffats och diskuterat läget. Inför en eventuell start kommer vi självklart att följa alla restriktioner och direktiv samt hålla oss informerade med vad som sker. Vi har saknat er alla – besökare, handlare, föreningar, musiker, samarbetspartners och hoppas verkligen att vi…


Kommande aktiviteter