Torghandelsgruppen i Sätila

Torghandel i Sätila har arrangerats under flera år. För genomförandet svarar Torghandelsgruppen, en ideell grupp med eldsjälar från Sätila. Det är Sätila Byalag som är uppdragsgivare och har ansvar gruppen.  Arrangemangen genomförs utan något kommersiellt vinstintresse som huvudsak. Målsättningen är att marknadsföra Sätila som en attraktiv ort i utveckling, möjliggöra Read more…

Sätila Stordåd

Priset ”Sätila Stordåd” delas ut till den eller dem som utfört ett stordåd. Med stordåd menas ett arbete, en händelse eller en skapelse som kommit Sätila till stort gagn. Förslag på pristagare lämnas till Byalagets styrelse. Alla är välkomna att nominera, genom att maila satilabyalag@gmail.com Det är Byalagets styrelse som Read more…

Byalagets Historia

Sätila Byalag (tidigare Sätila Sockens byalag) historia Idén att bilda ett byalag i Sätila kom från föreningen Rädda Lygnerns styrelse och här är historien om hur vi gick från Rädda Lygnern till Byalag.  Rädda Lygnerns uppdrag från Marks kommun Föreningen Rädda Lygnern fick ett uppdrag från Marks kommun. Uppdraget bestod Read more…

Om Byalaget och Styrelse

Sätila Byalag (tidigare Sätila Socken Byalag) bildades den 30 oktober 1999, och har som syfte att ta tillvara Sätilas och Sätilabornas intressen. Detta skall ske genom att byalaget arbetar med helheten, framtidsfrågor, utvecklingsfrågor, och för att skapa gemenskap. Här kan du läsa stadgarna för Sätila byalag och här finns aktuella Read more…