Sätila Byalag (tidigare Sätila Socken Byalag) bildades den 30 oktober 1999, och har som syfte att ta tillvara Sätilas och Sätilabornas intressen. Detta skall ske genom att byalaget arbetar med helheten, framtidsfrågor, utvecklingsfrågor, och för att skapa gemenskap.

Här kan du läsa stadgarna för Sätila byalag och här finns aktuella och tidigare års verksamhetsberättelser.

Inom ramen för byalaget finns förutom styrelsen ett antal arbetsgrupper som fokuserar på olika områden, just nu finns arbetsgrupper för Skötsel och Underhåll av Bryggan, Torghandel, Vandringsleder och Visionsarbetet. Arbetsgrupperna är öppna för alla så hör av dig till någon om du vill vara med.

En av Byalagets största uppgifter är att äga och förvalta den gemensamma Bryggan nere vid Sätila Sand. Bryggan är lika attraktiv för Sätilaborna själva som för besökare, den mängd vackra foton som finns från platsen vittnar om detta. Mer information om Bryggan hittar du här (länk)

Varje år delar Sätila Byalag ut priset “Sätila Stordåd”. Priset ska gå till någon som utfört ett “stordåd” som kommit Sätila och Sätilaborna till nytta. Styrelsen meddelar period för nominering och priset delas ut under påföljande år vid lämpligt evenemang. 

Byalagets styrelse och aktiva arbetsgrupper

Byalagets styrelse väljs på årsmötet, för närvarande sitter följande i styrelsen valda på årsmötet 2022. Välkommen att kontakta oss

NamnRoll i StyrelsenE-mail
Lena VennströmOrdförandeLena.vennstrom@gmail.com
Thomas LindbladLedamottok.lindblad@gmail.com
Katarina FridmanSekreterarekatarina.u.b.fridma@gmail.com
Jürgen OettingLedamotjorgen@satilabygg.se
Bengt-Åke BengtssonKassörbentakesatila@hotmail.com
Lars ThomsenLedamotlarsathomsen57@gmail.com
Mikael JägareLedamotmikael@tmjmedia.se
Jens EkströmLedamotjens_ekstrom@yahoo.se

Förutom styrelsen har Byalaget ett antal arbetsgrupper, för varje arbetsgrupp finns en sammankallande;

ArbetsgruppSammankallandeE-mail
BrygggruppenCharina Åkessonibcakesson@gmail.com
TorggruppenMari Johanssonhantverk@kokhuset.se
LedbrytarnaRune Davidssonrune.davidsson@hotmail.com
VisionsgruppenThomas Hagbardhagbard@realize.se