Torghandel i Sätila har arrangerats under flera år. För genomförandet svarar Torghandelsgruppen, en ideell grupp med eldsjälar från Sätila. Det är Sätila Byalag som är uppdragsgivare och har ansvar gruppen. 

Arrangemangen genomförs utan något kommersiellt vinstintresse som huvudsak.

Målsättningen är att marknadsföra Sätila som en attraktiv ort i utveckling, möjliggöra försäljning av lokala produkter, ge information samt inte minst utgöra en social mötesplats i Sätila. 

Mer aktuell information finns på https://www.facebook.com/torghandelisatila

Torgruppens deltagare;

Mari Johansson, sammankallande, hantverk@kokhuset.se
Birgitta Oscarsson, kontakter med handlare, oscarsson@telia.com
Rolf Eriksson
Rolf Johannesson
Carl-Anders Andersson
Lars Lygnebrandt
Claes Halldén
Peter Urbanke
Lage Gunnarsson
Franz Kogler
Anette Gullbrandsson

Planerade Torgdagar 2023

13 maj
17 juni
19 augusti
23 september
Julmarknad i december (datum ej klar)