Priset ”Sätila Stordåd” delas ut till den eller dem som utfört ett stordåd. Med stordåd menas ett arbete, en händelse eller en skapelse som kommit Sätila till stort gagn.

Förslag på pristagare lämnas till Byalagets styrelse. Alla är välkomna att nominera, genom att maila satilabyalag@gmail.com

Det är Byalagets styrelse som tar beslut om vem eller vilka som får priset. Priset delas ut vid lämpligt tillfälle påföljande år. Pristagaren får ett personligt minne samt innehar vandringspriset under ett år.

Tidigare pristagare har varit:

 • Birgitta Gustafsson (2022)
 • Rune Davidsson (2021)
 • Anne-May Engdahl (2020)
 • Lage Gunnarsson (2019)
 • Rolf Eriksson (2018)
 • Gill Lagerström Gustavsson (2017)
 • Lennart Brunander (2016)
 • Hasse Ferm (2015)
 • Lars-Åke Åkesson och Göran Åkesson (2014)
 • Eldsjälar verksamma i Sätila sportklubb (2013)
 • Sätila Röda Korskrets sy-damer (2012)
 • Eldsjälar i Sätila basket (2011)
 • Gunnar Hansson (2010)
 • Arbetsgruppen bryggan (2009)