Några km från Sätila Sand finns ytterligare en badplats, Flohult. Ett lugnare område som många har som favoritställe. Här finns en mindre parkering och grillplats. Utmärkt vandringsled mellan Flohult och Sätila Sand finns också.