Author Archives: Byalaget Sätila Socken

Torghandel i Sätila 2021

Vi väntar och längtar fortfarande… 🎶🌻☀️🌳… Nästa steg av ev ändrade restriktioner kommer i början av juli. Då ser vi med förväntan fram emot möjligheten att arrangera Torghandeln i augusti/september och till Jul.  Ny information kommer i början av juli, så håll utkik! Hälsningar från Torghandelsgruppen 

Hela Sätila kan dansa!

*evenemanget är inställt*   Kom, var med och lär dig dansstegen till ”Jerusalema” vid Sätila Sand. Söndag den 2 maj kl 11,00, ca 1 timme. 6 träffar, söndagar i maj-juni.   Vi önskar att alla – barn, unga, vuxna, föräldralediga, äldre och andra daglediga – kommer tillsammans och visar hur roligt och hälsobefrämjande dans utomhus kan vara. Blir vi många delar vi upp oss i grupper. Vi…

Torghandel i Sätila 2021 

Vi väntar och längtar… ☀️🎶🌳🌷…  Arbetsgruppen har haft nytt möte och vår förhoppning är fortfarande att kunna starta senare delen av augusti. Vi kommer självklart att följa alla restriktioner och direktiv vid en eventuell start. Ny information planeras i slutet av maj, så håll utkik.  Hälsningar från Torghandelsgruppen 

VI SÖKER TEKNISKT STÖD

Visionsgruppen, en del av Byalaget, är i färd med att bestämma hur en Digital Samverkansplattform kan designas. Vilken teknisk plattform passar vårt behov, hur ska strukturen se ut, hur enkelt är den att administrerade, vilka är kostnaderna för driften, hur bör arbetsflödet på plattformen se ut etcetera? Vi tror att den kompetensen finns i Sätila…

Markbladet uppmärksammade vår satsning Vision Sätila 2050

Och det gjorde även Leader Sjuhärad som beviljade vår ansökan om finansiellt stöd för att undersöka hur en Digital samverkans-Plattform kan designas och utvecklas. Nu startar arbetet med att hitta någon person som är bra på digitala plattformar, kan stötta oss så att all den funktionalitet vi önskar ska gå att skapa på plattformen. FINNS…

Möte med föreningarna i Sätila

Möte med föreningarna i Sätila Den 18 april bjuder Byalaget in övriga aktiva och ideella föreningar till ettinformations-inspirations & samverkansmöte på Lygnevi stranden. Det är Visionsgruppen som vill informera om tankarna med deras arbeteoch viktigast av allt, samla alla goda krafter på orten inför framtiden. Det finns ett utkast; Vision Sätila 2050 som är tänkt…

Sätila Byalags visionsgrupp

Det har startats en Visiongrupp i Sätila för att ta reda på vad Sätilaborna vill med sin ort på lite längre sikt. Vi vill skapa en Samverkansplattform för att ta reda på detta och inspirera alla att medverka, på det sätt de själva önskar, till att skapa det Sätila vi gemensamt enats om. Det gäller…

Torghandel I Sätila 2021

Som vi längtar! Vår förhoppning är att kunna starta Torghandeln igen i augusti! Arbetsgruppen har träffats och diskuterat läget. Inför en eventuell start kommer vi självklart att följa alla restriktioner och direktiv samt hålla oss informerade med vad som sker. Vi har saknat er alla – besökare, handlare, föreningar, musiker, samarbetspartners och hoppas verkligen att vi…

Sätila stordåd 2019

Styrelsen mottog nomineringar till Stordådet och under våren beslöts enhälligt att tilldela 2019 års Stordådspris till Lage Gunnarsson för hans outtröttliga engagemang för Sätila. Förutom många aktiviteter för Sätila sport- och fritid så har Lage på senare år ensamt ombesörjt flaggningen vid utkiksplatsen. Han har också varit engagerad i nationaldagsfirandet. ”Lage är en klippa i…

Sätila stordåd

Fram till 30 april kan ni skicka in nomineringar till Sätila stordåd. Priset delas årligen ut till någon eller några som gjort något särskilt bra för Sätila. Alla kan nominera personer till priset. Det är Sätilas byalags styrelse som slutligen bestämmer vem som ska få priset. Mejla nomineringen och text till satilabyalag@gmail.com