Många känner i kristider att man vill agera – göra något – och vi uppmuntrar till engagemang och dialog i den här omfattande krisen. Via detta temat kan du fråga, tipsa eller starta engagemang och aktiviteter. Tillsammans är vi starka och gemenskap behövs när det handlar om att t ex bearbeta känslor, samarbeta kring olika stödinsatser, manifestera eller förbereda för flyktingmottagning.

Använd kommentarsfältet nedan för att diskutera denna artikel!

Du får också gärna dela i sociala medier. (Använd delnings knapparna i högra hörnet) Använd förslagslådan om du har idéer om framtida teman.

Byalaget i Sätila vill visa sitt stöd till befolkningen i Ukraina

Byalaget har möjlighet att agera som en samlande länk i en krissituation. I nuläget bedömer vi inte att vi lokalt har en situation att agera på men är mer än villiga att hugga i när det behövs. Varken kommunen eller Migrationsverket kan idag hantera enskilda boenden utan letar efter lokaler lämpliga för evakueringsboende för minst 50 personer. Om enskilda personer tas emot lokalt finns ingen garanti för att migrationsverket sen låter dessa stanna på den ort de från början anlänt till.

Kommunen har upprättat en lista där som är till för privatpersoner i kommunen som vill hjälpa till men inte vet hur, samt andra organisationer som är intresserade av samarbeten. Sidan hittar ni här: https://www.mark.se/invanare/saker-kommun/krisen-i-ukraina/kontakt-civil-samverkan-i-marks-kommun/

Kontaktpersoner på kommunen för frågor:

Maria Petersson, frågor om boenden: Maria.Petersson@mark.se

Pia Kittilä-Andersson, jobbmatchning: Pia.KittilaAndersson@mark.se

Christina Engström, aktiviteter: Christina.Engstrom@mark.se

Annan viktig information

Det känns skrämmande att kriget pågår för fullt bara drygt 140 mil från Sätila. Krigsutbrottet i Ukraina har påverkat oss alla och kommer att påverka oss under lång tid framöver. Det är förståeligt att känna olika känslor, oro och rädslor.

För oss som befinner oss på avstånd från våldet, hemma i trygga Sätila, så kan det vara svårt att sortera bland de känslor som krig väcker. Oron för framtiden, för sig själv och för frågor som är större än ens eget liv är tecken på uppvaknandet av ett nytt perspektiv. Världen omkring oss och dess händelser blir mer meningsfulla.

Vid kriser och allvarliga händelser är det också extra viktigt att vara källkritisk, inte minst när det gäller sociala medier.

krisinformation.se kan du läsa om det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Där kan du också läsa frågor och svar vid oro hos barn om krig. Barnen är särskilt utsatta och det är viktigt att vi som är vuxna pratar och lyssnar på dem. Försvarsmakten har tillsammans med Bris även tagit fram råd om hur föräldrar och skolpersonal kan prata med barn om deras oro

Marks kommun har också tagit fram information med viktiga länkar till ansvariga myndigheter.

https://www.mark.se/invanare/saker-kommun/krisen-i-ukraina/


4 Inlägg

Lena Vennström · 2022-03-21 at 17:45

Jag har idag haft möte med Lottakåren och Marks Kommun för att diskutera hur vi kan hjälpas åt att samordna insatser från frivilliga i samband med flyktingkrisen. En tanke är just att byalagen kan hjälpa till att förmedla/koordinera/informera runt lokala insatser. Lottakåren har resurser för att administrera och kommunen behöver ha insyn i vad som görs. Sätila Byalag skulle vilja komma i kontakt med organisationer (ideella/religiösa/etc) och företag i Sätila som kan och vill, eller kanske redan har, engagerat sig i frågan om att hjälpa flyktingar från Ukraina. I nuläget bara för att knyta kontakter och inom kort ett möte. Kommentera här eller hör av dig till byalaget@satila.se

Kathrin Larsson · 2022-03-14 at 15:47

Vi har ett rum för akut/tillfälligt boende med tillgång till resten av huset . Där får plats två sängar och ev babysäng . Inte våningssängar . Men detta passar inte för kommunens behov för närvarande . Om detta kan vara någon till hjälp ?

    Lena Vennström · 2022-03-15 at 08:20

    Jag skulle gärna se en ”Sätilalista” över boenden, frågan är vilken organisation som kan använda sig av den. Om någon känner till en organisation som förmedlar boenden så hör av er. Jag har varit kontakt med kommunen men de är inte intresserade av den typen av information.

      Lena Vennström · 2022-03-15 at 10:42

      Tillägg – fick precis kontakt på kommunen och det kommer att vara ett separat möte för hur vi kan koordinera lokala frivilliga insatser. Jag ser att Byalaget kan ta en roll att samla ihop erbjudanden från Sätilaborna.

Skriv gärna ett inlägg!

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *