Sätila Byalag (tidigare Sätila Sockens byalag) historia

Idén att bilda ett byalag i Sätila kom från föreningen Rädda Lygnerns styrelse och här är historien om hur vi gick från Rädda Lygnern till Byalag. 

Rädda Lygnerns uppdrag från Marks kommun

Föreningen Rädda Lygnern fick ett uppdrag från Marks kommun. Uppdraget bestod i att stödja miljökontorets arbete med att sänka mängden fosfat i sjön Lygnern, att skapa ett bättre köpintresse för miljövänliga produkter i affären samt att arbeta för att så många som möjligt skulle byta till en trekammarbrunn för sitt avlopp. Efter några år var dessa punkter avprickade och avklarade. De personer som då satt i styrelsen hade inte rätt kunskap för att självgående fortsätta miljöarbetet. Då föddes idén att omskapa Rädda Lygnern till ett byalag med miljön som den röda tråden i sitt styrelsearbete.

Fick vara med på byalagens aktiviteter

Under några år agerade föreningen Rädda Lygnern delvis som ett byalag. Vi deltog i arbetet med att städa stranden, något vi än idag arbetar med varje vår. Vi blev bjudna på byalagens aktiviteter som berörde hela kommunen. Det innebar att vi i styrelsen träffade andra byalag två gånger på året. Vid dessa träffar hörde vi vilka frågor de arbetade med och hur de arbetade i sin respektive by. Vi blev bl a kallad till en träff angående demokratifrågor den 28 juni 1999.

Sätiladagen

Styrelsen hade under år arrangerat Sätiladagen, som var något vidare än den Rädda Lygnern dagen som det stod i stadgarna att föreningen skulle anordna. Sätiladagen hade anordnas av OK Räven under några år och Håkan Almkvist undrade om Rädda Lygnern ville ta över stafettpinnen. Rädda Lygnern anordnade Sätiladagen, som sedan gick över till Byalagets arbetsgrupp, åren 1998 och 1999. Både Markbladet och Borås Tidning skrev fylliga artiklar om dessa händelser.

Rädda Lygnerns årsmöte 1998

På årsmötet lade styrelsen fram ett förslag till stämman, och årsmötet gav föreningen i uppdrag att under följande år skapa ett Byalag. Rädda Lygnern-styrelsen arbetade under året med att ta fram förslag till stadgar, förslag till en organisation och förslag till ett namn. Under detta år gjorde vi många saker. Vi fick kontakt med en framtidskonsult, Hans Sinclair, som hjälpe oss med lite idéer. Han var med oss på ett möte den 12 maj 1999 hos kommunrådet Janåke Sjöquist. Vi hade en träff den 22 mars 1999, där följande människor var närvarande: Christina Player Pellby ABF, Ingmarie Augustsson Byalagssamordnare Marks kommun, Birgitta Nilsson miljökontoret Marks kommun, och från föreningen Rädda Lygnern Ralf Johnsson, Roger Sandberg, Lars-Erik Eriksson och Gill Lagerström Gustafsson. Vi diskuterade hur ett byalag skall startas upp, vi var väldigt detaljerade. Vi bestämde att under Sätiladagen lägga ut en liten enkät vad som byalaget kunde göra för Sätilaborna, och att ha ett offentligt möte där de närvarande tillfrågas om vi bör ha ett byalag i Sätila. Lördagen den 28 augusti 1999 hade vi ett stormöte i Cafe Cola i Sätilaskolan.

Knut Håkmar

Knut Håkmar var positiv till att ett byalag bildades och ville vara med i diskussionerna kring detta så Göran Åkesson och Gill Lagerström träffade honom i hans hem. Han tyckte att det var viktigt att byalaget innefattade hela den gamla socknen och samlade alla föreningar i Sätila. Knut såg möjligheten att byalaget kunde fortsätta det arbete han påbörjat. Han ville att vi med en gång skulle agerade i frågan angående villans, kallad ”Vallen”, Smälteryd 2:7, nedläggning. I huset huserade hemtjänsten och en gång i veckan kunde de äldre som bodde hemma komma och laga lunch och sedan sitta ned och äta den i lugn och ro. Knut Håkmar ville att denna aktivitet skulle forsätta.

Vi höll ett stormöte 28 augusti 1999

På stormötet fick alla deltagande, det kom 30 personer, fylla i ett litet frågeformulär med följande frågor: Vad skall ett byalag göra enligt dig?

Hur skall alla i socknen få reda på vad som händer i byalaget?

Vem tycker du skall sitta i interimstyrelsen?

Vem bör sitta i valberedningen?

Vem skall vara medlem?

Interimstyrelse

Efter stormötet, som antog idén att starta upp ett byalag, bildades en interimstyrelse. Styrelsen var sju till antalet och ledamöterna var: Kjell Olsson, Roger Sandberg, Ralf Johnsson, Monica Haggren, Göran Haggren, Haldor Sveinsson och Gill Lagerström Gustafsson. Valberedning: Eva Andersson, Thor Börjesson, Kerstin Karlsson, Marianne Lund och Irene Eriksson. I arbete med att skriva stadgar tog vi hjälp från olika typer av föreningars stadgar. Den 30 oktober 1999 var det årsmöte och ett Byalag var fött, Sätila Sockens Byalag. Föreningen Rädda Lygnern avregistrerades 2000-10-20, och föreningens pengar gick över till Byalaget.