Det är många som ställer frågor och har önskemål om vägar och trafiken i byn. Vad tycker du fungerar bra och mindre bra? Hör av dig eller tyck till i kommentarsfältet. Nedan kommer också lite smått och gott på ämnet, t ex hur man gör en felanmälan till kommunen.

Den 14 maj är det invigning av den nya cykelbanan mellan Sätila och Hyssna https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/invigning-gc-vag-hyssna-satila/

Det finns sedan tidigare ett beslut om att minska hastigheten genom byn, byalaget har länge försökt följa upp på genomförandet av det här beslutet men så här långt utan resultat.

Sätila bygg har träffat Trafikverket för att diskutera övergångsställe och hastighetsdämpande åtgärder vid Vårdcentralen och Folktandvården. Något beslut om åtgärd finns inte just nu.

Kommunalt ansvar

Det mesta kring vägarna i Sätila handhas av kommunen, de har också ansvar för utkiksplatsen, underhåll av flera gemensamma ytor m.m. Kommunen har också ansvar för hastigheterna genom byn. Om du uppmärksammar ett problem med vägar/trottoarer eller liknande så är det bästa att göra en felanmälan via kommunens e-tjänst, där kan man också se status på ärenden. https://etjanster.mark.se/oversikt/overview/23

Trafikverkets ansvar

Trafikverket har ansvar för vägar, övergångsställen och busshållplatser. Vill man komma i kontakt med trafikverket för synpunkt eller felanmälan gör man det bäst via deras hemsida. Trafikverket, anmälan skador och brister

Categories: Aktuellt Tema

8 Inlägg

Lars Redhammar · 2022-05-24 at 19:39

Kommer man från Lisakullavägen och skall svänga vänster mot Sätila centrum ser man inte eventuella bilar från höger (från Hyssna-hållet) p.g.a. krönet. Det finns en spegel, men ibland vid vissa ljus- och väder-förhållanden ser man inget i den heller.

  Jürgen Oetting · 2022-05-25 at 04:32

  Tack för dina synpunkter. Håller med dig om utfarten den är inte lätt. Förr kunde man se mellan husen mot Hyssna men sly och träd har växt upp vilket gjort sikten obefintlig. Förhoppningsvis kanske vi snart har en sänkning av hastigheten genom Sätila vilket kan underlätta de bilar som skall upp på centrumvägen. Men vi tar med oss dina synpunkter.

Malin · 2022-05-10 at 08:32

Hög hastighet genom samhället och många bilar som inte stannar vid övergångsställen ens när det står barn där och väntar på att gå över på väg till/från skolan bidrar till en mycket osäker situation när barnen går till/från skolan. Väggupp och/eller trafikljus vid övergångsställena hade gjort det mycket säkrare.

Fartkamera eller åtminstone en sådan där digital skylt som påminner om att man kör för fort kanske också vore bra?

Även övergångsställe till VC och mellan VC och affären hade varit bra – men hjälper ju inte så mkt om bilarna kör för fort och inte stannar.

En annan önskan relaterat till skolan vore ju att den lilla parkeringen vid låg/mellanstadiet gjordes om så att det blev separat infart och utfart så att det bara blev enkelriktad trafik där för avsläppning. Idag backar bilar med stressade föräldrar som har bråttom ut från parkeringsplatsen och ska vända innne på parkeringen för att sedan åka ut. Samtidigt går/springer många barn själva tvärs över parkeringen och kanske inte syns så bra i backspegeln med tanke på att de är lite kortare. Flera gånger har jag sett farliga situationer där små barn varit nära att bli påbackade på den parkeringen.

  Jürgen Oetting · 2022-05-11 at 16:47

  Tack för dina synpunkter. Jag har träffat trafikverket och vi har gått runt i Sätila och tittat på lösningar för att förbättra övergångsställena. Det är på gång ett övergångsställe vid vårdcentralen och ”banken” sidan. Vi var även vid kyrkan och jag förklarade problematiken med dålig sikt, hög hastighet och många som skall ta sig till skolan. Han tog med sig synpunkterna och skall titta på vad som kan göras. Jag tyckte att jag fick gehör på vilka problem som finns i Sätila. Tyvärr har vi många vägar och många ställen där folk passerar men vi från byalaget stöter på så mycket vi kan. Jag vet att det är fler organisationer i Sätila som för dialoger med både trafikverket och kommunen så vi hoppas på en förbättring inom en snar framtid. Tillsammans kan vi påverka.

  Angående din synpunkt om hämtning och lämning vid skolan så håller jag med dig. Jag har även själv barn som jag lämnar på skolans område och där är det mycket stökigt. Tycker du har en bra idé på hur man kan förbättra den lilla parkeringen. Jag skall lyfta detta vidare med skolan/kommunen.

Anonym · 2022-05-09 at 23:10

Det är i mitt tycke egentligen inte hastigheten som är det värsta problemet utan avsaknad av sammanhängande trottoarer och tydligt utmärkta övergångsställen vid vårdcentralen och affären

  Jürgen Oetting · 2022-05-11 at 16:48

  Tack för dina synpunkter. Se mitt tidigare till Malin.

Yvonne Englund · 2022-05-09 at 11:53

Säkerhet vid övergångsställen. För hög hastighet genom samhället,, önskan ATT genomfartstrafik leds om.

  Jürgen Oetting · 2022-05-11 at 16:51

  Tack för dina synpunkter. Byalaget för en dialog med kommunen angående hastigheten. Angående övergångsställena så för vi från byalaget en dialog med trafikverket och där hoppas vi att en lösning snart kan presenteras.

Skriv gärna ett inlägg!

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *