Ca 4 km från centrum hittar man Ramhultafallets naturreservat. Reservatet är skyddat sedan 1997 och omfattar 26 hektar. Det är beläget vid sjön Lygnerns nordvästra strand och har förutom vacker natur ett 65 m högt vattenfall med utlopp i Lygnern. För att komma till Ramhulta kan man vandra längs en led ända från Sätila Sand, man kan se fallet från en tur med ISA båten eller man kan ta bilen och promenera genom reservatet fram till fallet. Terrängen är starkt kuperad. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ramhultafallet