Bryggan

Bryggan vid Sätila Sand ägs och förvaltas av Byalaget via en särskild Brygg-grupp. Den byggdes 2003 med hjälp av frivilliga insatser och finansiering via bidrag och gåvor. 2003 fick Bryggan Marks Kommuns Kulturmiljöpris.

Byalaget har en ansvarsförsäkring för Bryggan.

Var med och stöd bryggan

 Byalaget har inga intäkter kopplade till Bryggan utan är helt beroende av bidrag och gåvor för att kunna hantera kostnaderna för bryggans underhåll.

Vill du vara med och stödja bryggan så kan du göra det genom att swisha till 123 580 7664.

Gåvor om 500 eller därutöver berättigar till en plakett som monteras på synlig plats nere vid bryggan. Byalaget garanterar inte plats eller livslängd på plaketterna men det är vår avsikt att bevara dem så länge det är praktiskt möjligt.

Gåvor under 500 kr ger ett omnämnande i Byalagets årsberättelse och på hemsidan under ett år. Vill du vara en anonym givare så går det givetvis bra och då behöver du inte göra något ytterligare efter din betalning. Vill du ha en plakett eller ett omnämnande så ber vi dig skicka ett mail till satilabyalag@gmail.com i samband med din betalning där du godkänner att vi publicerar ditt namn och anger vilken text som plaketten ska innehålla. Förutom Namn/Ort kan vi hantera enklare minnestexter t ex Bröllop 01-01-01, istället för Ortsnamn.

Byalaget kommer inte att använda dina uppgifter till något annat än det som anges ovan.

Är du företagare och önskar vara med och stödja bryggan i större omfattning så kontakta gärna byalaget direkt för en överenskommelse.

Underhåll av bryggan

2011 skadades bryggan svårt av isbildning. Lygnern lade sig vid annandag vilket är exceptionellt tidigt. Isen har därefter rört sig inåt och dragit med sig bryggan c:a 50cm inåt stranden.  Ett antal stolpar (6-7st) klarade inte påfrestningen utan knäcktes. Bärplanken på en sektion inne vid stranden knäckts också, vilket innebär att hela ”bryggan” är knäckt på detta ställe. Trä trappan har vridit sig.  Ett flertal personer engagerade sig och sågade upp isen vid stolparna med motorsåg. Detta innebär att man kunde minska skadorna och fört tillbaka bryggan. För kommande vintrar behövs en ”Is-grupp” som dels övervakar situationen kring bryggan samt ett nätverk av människor som på kort varsel kan kallas in. 

2019 besiktigades bryggan efter att högre slitage än väntat noterats. Bryggan visade sig vara i dåligt skick i flera avseenden. Arbetet börjades under sommaren/hösten 2019 och vi hann renovera en del av bryggan. Under våren 2020 så sökte vi pengar av kommunen för att kunna fortsätta renovera bryggan men på grund av rådande omständigheter (Covid-19) så kunde bara begränsade insatser genomföras under 2020 och 2021.

Våren 2022 har arbetet att byta plankor och renovera bryggan återupptagits, skyltar med givarinormation sätts upp i takt med att plankorna byts ut. Planen är också att kunna renovera plattformen längst ut innan badsäsongen kommer igång

Categories: Projekt

2 Inlägg

Krister Östanbäck · 2022-03-09 at 20:59

Har köpt plankor under årens lopp men vet inte när det var sist. Skall man köpa en för att vara säker eller vet ni vilka som har nya plankor till bryggan? Och hur gör jag,? Mvh Carina och Krister

    Lena/Byalaget · 2022-03-10 at 07:56

    Hej Carina & Krister – De som ”köpt planka” under senare år kommer istället att få en plakett uppsatt. Arbetet att sätta upp dessa är i gång och vi hoppas att det ska vara klart innan badsäsongen kommer igång ordentligt. Vill man bidra ytterligare till bryggan så går det givetvis bra (se information längre upp på denna sidan). Hls Lena

Skriv gärna ett inlägg!

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras.