Förslag som rör hållbarhet skriver du i kommentarsfältet nedan!

Lämna dina förslag och idéer på saker du vill se ska hända i Sätila, på kort och lång sikt. Eller frågor du tycker vi borde skapa medvetenhet om, diskutera och belysa. Det är bl.a. från dessa förslag som framtida Månadens Tema kommer att hämtas. Alla bidrag är välkomna, allt från allmänna synpunkter till något mer specifikt eller större, gärna något du själv vill engagera dig i för att göra Sätila bättre.


1 Inlägg

byalaget · 2022-02-21 at 16:29

VAD SKA SÄTILAs BIDRAG BLI? Det finns bara ett jordklot (som vi i alla fall vistats på) och det ska räcka till Alla kommande generationer. Då måste vi tänka långsiktigt, vara försiktiga med de resurser vi har. Det kan vara Ekologiska resurser, Sociala resurser, Mentala resurser etc. Kanske Sätila skulle fundera över vilka av de 17 Globala målen som just vi i vår lilla ort ska arbeta med. Starten kunde vara en kortare utbildning i vad Agenda 2030 innebär och hur man konkret kan gå tillväga när man som ort vill öka sin hållbarhet.

Skriv gärna ett inlägg!

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *