Här lämnar du förslag som inte passar in i de övriga kategorierna.

Lämna dina förslag och idéer på saker du vill se hända i Sätila, på kort och lång sikt. Eller frågor du tycker vi borde skapa medvetenhet om, diskutera och belysa. Det är bl.a. från dessa förslag som framtida Månadens Tema kommer att hämtas. Alla bidrag är välkomna, allt från allmänna synpunkter eller något mer specifikt eller större, gärna något du själv vill engagera dig i för att göra Sätila bättre.


5 Inlägg

byalaget · 2022-02-22 at 12:42

LOGOTYP? Ska Sätila ha en egen logotyp, en grafisk representation för orten och bygden? Det är ett förslag från vår sida att skapa en sådan. Eventuellt kan den tas fram i form av någon typ av tävling där olika bidrag ställs mot varandra och Sätilaborna får rösta fram en vinnare. Kanske arbetet ska starta med att inventera om det funnits några bilder, symboler eller märken som använts tidigare. Kanske det till och med finns något riktigt gammalt att utgå från. Vad tycker ni andra Sätilabor om idén att skapa en logotyp?

    Kristofer · 2022-02-22 at 15:07

    Mycket bra idé Men tänker att logotypen ska vara för Sätila.se. Sätila skulle väl mer förtjäna en flagga? 🙂

byalaget · 2022-02-21 at 16:39

Sätila Byalag = Paraply
IDÉN GÅR UT PÅ: Det finns ett stort behov av samverkan och samarbete mellan alla föreningar i Sätila. Byalaget skulle kunna vara ett paraply för det samarbetet och vara de som håller ihop arbetet, kallar till möten, hittar referenspersoner när det behövs samt inte minst koordinerar olika typer av ansökningar om finansiering när projekt ska startas.

VARFÖR ÄR DET EN BRA IDÉ: Det finns en efterfrågan på samverkan och det finns ett behov av en Demokratisk process när det ska bestämmas Vad som ska göras i Sätila. Dessutom står vi starka i relation till externa krafter exempelvis när det gäller stöd från Kommunen samt i kontakt med näringslivet.

byalaget · 2022-02-21 at 16:35

FÖRENINGSSAMVERKAN
Det finns många föreningar på orten. Om vi samverkar kan vi förmodligen både inspirera varandra samt koordinera de sparsamma resurser som finns till buds. Viktigt för utvecklingen är att vi drar åt samma håll och inte minst känner till varandras planer för framtiden. Månatliga korta (digitala) möten för att uppdatera och inspirera varandra är en idé.

    byalaget · 2022-02-22 at 07:58

    Detta tycker jag är en superbra idé, låt oss höras och bestämma tidpunkt för ett första möte. / Hls Lena

Skriv gärna ett inlägg!

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *